تعمیرات تلویزیون سونی  منزل آیت الله کاشانی

دسامبر 12, 2019

نمایندگی تعمیرات تلویزیون سونی آیت الله کاشانی | ۰۹۱۹۱۵۳۰۵۹۵

نمایندگی تعمیرات تلویزیون سونی آیت الله کاشانی آیا این کار می‌تواند با تجهیزات مرده انجام شود؟ تعمیرات و تعویض قطعات معیوب می‌تواند و باید با تجهیزاتی […]