نوامبر

نوامبر 27, 2019

نمایندگی تعمیر تلویزیون سونی باغ فردوس | ۰۹۱۹۱۵۳۰۵۹۵

نمایندگی تعمیر تلویزیون سونی باغ فردوس شما می‌توانید با جستجو در فروشگاه کانال ، کانال‌های پخش را به آن اضافه کنید. جدید کانال‌ها به کف صفحه […]
نوامبر 26, 2019

نمایندگی تعمیر تلویزیون سونی دربند | ۰۹۱۹۱۵۳۰۵۹۵

نمایندگی تعمیر تلویزیون سونی دربند اگر شما یک راه‌اندازی مجدد کارخانه را انجام دهید و سپس تلویزیون خود را دوباره راه‌اندازی کنید، ردیابی آگهی این است […]
نوامبر 25, 2019

نمایندگی تعمیر تلویزیون سونی اختیاریه | ۰۹۱۹۱۵۳۰۵۹۵

نمایندگی تعمیر تلویزیون سونی اختیاریه نکته: تنظیمات ۱۲۰ Hz هم در منوی گزینه‌های ورودی در دسترس است، اما اینطور نیست یک تنظیمات خاص ورودی – ورودی. […]
نوامبر 16, 2019

نمایندگی تعمیر تلویزیون سونی اوین | ۰۹۱۹۱۵۳۰۵۹۵

نمایندگی تعمیر تلویزیون سونی اوین هنگامی که برنامه متوقف می‌شود، چپ و را فشار دهید تا حرکت کنیدبه جلو و عقب در برنامه حدود ۱۰ ثانیه […]